Make your own free website on Tripod.com

การพิพากษาคดี

เมื่อโจทก์และจำเลยนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบเสร็จแล้วศาลจะพิพากษาคดี การพิพากษาคดีแพ่งนั้นศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ ในสำนานที่โจทก์และจำเลยนำมาสืบ แล้วชั่งน้าหนักว่าพยานหลักฐานของฝ่ายใดมีน้าหนักยิ่งกว่าฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ชนะ

 

Back to main page